20 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
20 آبان, 1396
سایز فایل:
49.2 kb
کیفیت:
577×809
نظرات:
3
بازدید ها:
2
شٖـد گـلـشـن روی تـو تماشای دلـم
شـد تلخی جـور هـات حلوای دلـم
ما را ز غمت شکایتی نیست ولیک
ذوقـی دارد کـه بـشنــوی وای دلـم