27 فروردین, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
27 فروردین, 1396
سایز فایل:
49.64 kb
کیفیت:
500×500
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
بی هوای دوست، ای جان دلم، جانی ندارم دردمندم، عاشقم بی دوست، درمانی ندارم آتشی از عشق در جانم فکندی، خوش فکندی من که جز عشق تو آغازی و پایانی ندارم عشق آوردم در این میخانه با مشتی قلندر پرگشایم سوی سامانی که سامانی ندارم عالم عشق است، هر جا بنگری از پست و بالا سایه عشقم که خود پیدا و پنهانی ندارم هر چه گوید عشق گوید، هر چه سازد عشق سازد من چه گویم، من چه سازم، من که فرمانی ندارم عاشقم، جز عشق تو، در دست من چیزی نباشد عاشقم، جز عشق تو بر عشق برهانی ندارم