Let it Snow
27 فروردین, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
27 فروردین, 1396
سایز فایل:
36.59 kb
کیفیت:
500×750
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
خورشید به دریا زد و برخاست بخارم تا ابر شوم بر سر چتر تو ببارم ته دست نشستی ، پی آزار که هستی ..؟ ای «آس دل» گمشده بر میز قمارم ..! رفتی که نیایی و ... نیامد خبر از تو یک روز می آید که می آیی به مزارم تا چشم رفیقان به نگاه تو نیفتد بر شیشه ی تصویر تو خوابیده غبارم ای شاخه گل روز ملاقات ندیدی بعد از تو چه آمد سر پاییز و بهارم صدبار قلم تیز شد و خاطره نگذاشت یک جمله شکایت به نگارم ، بنگارم .. . . . صدبار قلم تیز شد و خاطره نگذاشت یک جمله شکایت به نگارم ، بنگارم ..