27 فروردین, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
27 فروردین, 1396
سایز فایل:
51.61 kb
کیفیت:
500×625
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
او رفت چون فهمید دوستش دارم ! چون فهمید بی دلیل ، بی هیچ نقطه ی مشترکی دوستش دارم... البته یک نقطه ی مشترک داشتیم آن هم ماهه تولدمان بود. برای اینکه دوستش داشتم دلیل میخواست ، اندازه میخواست ولی بار ها گفتم " هنوز برایش اندازه و معیاری کشف نشده" هیچ وقت به این فکر نکردم دلیل دوست داشتنم چیست دلم نمیخواست اگر روزی آن دلیل کم رنگ شد علاقه ام کمرنگ شود. اما او هر روز هم خودش کم رنگ شد هم علاقه اش و من هر روز بی دلیل دوست داشتنم بیشتر شد و ماهه تولدمان که میرسید تمام خاطرات و دلتنگی هایم را آذین میبستم...