0 views

With

File Size

42.11 Kb

Dimension

500 x 498

Description

پاییز با تو قدم زدن دارد
حتی درخت ها
از شوق اشک برگ می ریزند💕
and  liked this
بیتا
نایس
علی