000

بیتا
November 12, 2017 in بیتا's Timeline Photos
0 views

With

File Size

56.88 Kb

Dimension

445 x 620

Description

...بعضی وقتا یه کسایی دلت رو یه جوری میشکنن که خودت که هیچ "خدا" هم مات میمونه که چیشد...