28 فروردین, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
28 فروردین, 1396
سایز فایل:
71.03 kb
کیفیت:
510×382
نظرات:
2
{total} بازدید:
1
اگر دِلـَـتـــ..، یـک لـحـظـه در صَــد ســال یــادِ مَــنـــ کـنـد... بـی شَـک..، دلــِ مـَـنــ در تـمـامـِ لـَحـظـه هـایِ عـمـر... بـه یــادَتـــ..، مـی تـَپــد ... پـُــر شــور ..