21 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
21 آبان, 1396
سایز فایل:
28.79 kb
کیفیت:
500×575
نظرات:
1
بازدید ها:
1
"خدا"تنها کسے است که
وقتے همه رفتندمےماند
وقتے همه پشت کردند" آغوش"مےگشاید
وقتے همه تنهایت گذاشتند"محرمت" مےشود
وقتے همه تنبیهت کردند او"مےبخشد"
همیشه خدا رابرایتان آرزو میکنم
6 Liked
,  و 4 بقیه خوششان آماده از این