21 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
21 آبان, 1396
سایز فایل:
69.1 kb
کیفیت:
843×812
نظرات:
2
بازدید ها:
1
ﻗﻬﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﯿﻢ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯾﻢ !
ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﺗﺎ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯾﻢ !
ﻣﯽﺭﻭﯾﻢ
ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯾﻢ !
ﺧﯿﻠﯽﻫﺎﻋﺎﺷﻘﻨﺪ
ﺍﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ..
ﮐﺎﺵ
" ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ "
ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﺖ _ ﺩﺍﺭﻡ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ
3 Liked
,  و 1 نفر دیگر خوششان آماده از این
Nafas
قهر کار بدیه خدا کورت میکنه😂😂😂
رضا
مرسی بابت پند و اندرز
Nafas
تا پند اندرز بدی خدانگهدار😁