نوامبر 12, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 12, 2017
سایز فایل:
8.66 kb
کیفیت:
400×242
بازدید ها:
1
ترجیح می دهم
هوای رابطه ام با بعضی آدم ها
همه وقت ابری و بارانی بماند…
آفتاب که میزند،
سردرگم می شوم از رنگین کمان این آدم ها
وقتی نمی دانم خودم را با کدام رنگشان هماهنگ کنم
1 Liked
 خوششان آماده از این