رضا
October 27, 2017 in رضا's Timeline Photos
0 views

With

File Size

77.51 Kb

Dimension

921 x 960

Description

صدایت معجزه می‌کند
دوریِ راه را می‌شِکند
و فاصله را، می‌کُشد
پس، صدا کن مرا
که همچون پرنده‌ای بی‌پروا
به آغوشت پر خواهم کشید...!...View More