رضا
November 12, 2017 in رضا's Timeline Photos
0 views

With

File Size

98.27 Kb

Dimension

640 x 800

Description

زندگی سازِ دل است...
تو نوازنده‌ٔ این سازی و بس ...
تو اگر شاد زنی شاد شوی ...
گرچه باشی...
چو قناری به قفس
mehdi_sheydai
عااااااااااالی
رضا
ممنونتم مهدی جان
علی
NASIM
لایک