متین
November 12, 2017 in متین's Timeline Photos
0 views

With

File Size

50.33 Kb

Dimension

640 x 640

Description

من بنده ی آن کَسَم که شوقی دارد
بر گَردن دل زِ عشق،طوقی دارد
تو لذت عشق و عاشقی کی دانی؟
این باده کسی خورد که ذوقی دارد...View More
NASIM
لایک
متین
مرسی
امیر طاها
بسیار عالی
علی
محیــا( ناظر)
❤️❤️ عالی ❤️❤️