نوامبر 12, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 12, 2017
سایز فایل:
19.69 kb
کیفیت:
500×455
نظرات:
1
بازدید ها:
1
براساس تحقیقات میزان ماندگاری احساسات به ترتیب :
🔹 غم 12 ساعت
🔹 نفرت 60 ساعت
🔹 شادی 36 ساعت
🔹 حسادت 15 ساعت
🔹 آرامش 8 ساعت
🔹 اشتیاق 6 ساعت
2 Liked
و  خوشش آمده
علی