28 فروردین, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
28 فروردین, 1396
سایز فایل:
38 kb
کیفیت:
500×660
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
‍ قطعه شعری که به دیوانِ من املا شده است لابد از هندسه ی چشمِ تو انشا شده است معجزه چیست بجز وزنِ رباعی لبت ؟ شعرِ خیام به دستانِ تو امضا شده است سعدی از هجیِ قندانِ لبالب شِکرت صاحبِ شهرت بسیار و غزل ها شده است حافظ از حیلتِ شمشیر دو ابرویِ کجت بخشش بیش زِ اقصایِ بخارا شده است آنقدر مولوی از هجرِ تو نی نامه سرود که شکایت زِ غمت منطقِ دنیا شده است خاطرِ عاطرِ شاعر به کراماتِ شما مذهبش شعر و خطِ لایقِ زیبا شده است قابلِ عرضه ندارم چه بگویم که فقط از تو آغاز ،مضامینِ مطلا شده است "همتم بدرقه ی راه کن ای طایرِ قدس" در نمازم خمِ ابرویِ تو پیدا شده است.