21 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
21 آبان, 1396
سایز فایل:
37.04 kb
کیفیت:
500×500
بازدید ها:
1
پاییز فصل اعدام دلتنگی هاست،
دلتنگ سال هایی که او رفته است
و تو جا مانده ای میان خاطراتی که
نبودنش را برایت بازگو میکند...
4 Liked
,  و 2 بقیه خوششان آماده از این