نوامبر 12, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 12, 2017
سایز فایل:
37.04 kb
کیفیت:
500×500
بازدید ها:
1
پاییز فصل اعدام دلتنگی هاست،
دلتنگ سال هایی که او رفته است
و تو جا مانده ای میان خاطراتی که
نبودنش را برایت بازگو میکند...
4 Liked
,  و 2 بقیه خوششان آماده از این