6 views

With

File Size

75.27 Kb

Dimension

500 x 888

Description

پاییز بود
از در که آمدی
حالا خانه ام باغچه ای است
با فصل های سر در گم
در روزهایی که سرفه بیداد می کند
و من هنوز نفس می کشم
در هوای مادربزرگ....View More