محیــا( ناظر)
November 13, 2017
0 views

With

File Size

105.2 Kb

Dimension

800 x 997

Description

زندگیتـــــوڹ
"بهارے"
لب هاتـــــوڹ
" انـــــارے"
دلتـــــوڹ از غصہ
"عارے"
صبحتون پر از عشق
,  and 3 others likes this.
NASIM
سلااااام محیاااجانم..ممنوونم ازت صبح توام بخیرر عزیزم
محیــا( ناظر)
سلام گلم خواهش میکنم