محیــا( ناظر)
November 13, 2017
1 view

With

File Size

10.4 Kb

Dimension

274 x 184

Description

‌تو زندگیت همیشه به پای
ڪسی بسوز
ڪه همیشه واسه آروم ڪردنت
خودشو بسوزونه
hossein
متشکرم.عجب پیام قشنگی.حتما توجه میکنم
hossein
سلام.صبح زیبای شما هم بخیر و شادی