نوامبر 13, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 13, 2017
سایز فایل:
113.54 kb
کیفیت:
700×875
بازدید ها:
2
# بی مخاطب
"خوشبختی"
داشتن کسی است…
که بیشتر از خودش تــــــــــو را بخواهد
و
بیشـــتر از تــــــــو…
هیــــــــچ نخواهد
و
تـــــو
برایش تــــمام زندگی باشی.
4 Liked
,  و 2 بقیه خوششان آماده از این