22 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
22 آبان, 1396
سایز فایل:
22.45 kb
کیفیت:
500×500
نظرات:
1
بازدید ها:
1
گاهــے حجـم دلــــتنـگے هایــم
آن قــــــدر زیـاد میشود
کہ دنیــــا
با تمام وسعتش
برایـَم تنگ میشود …
دلتنــگـم …
دلتنـــــگ کسے کـــــہ
گردش روزگــــارش بہ من کہ رسیــــد از
حرکـت ایستـاد …
دلتنگ خودم …
خودے کہ مدتهــــــــاست گم کـر د ه ام …
گذشت دیگر آن زمان کہ فقط یک بار از دنیا می رفتیم !
حالا یک بار از شهر مے رویم
یک بـــار از دیار …
یک بـــار از یاد …
یک بـــار از دل …
و یک بــــار از دســــت
2 Liked
 خوششان آماده از این