نوامبر 13, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 13, 2017
سایز فایل:
150.84 kb
کیفیت:
1080×1072
نظرات:
2
بازدید ها:
1
زیباتریڹ گڸ ها
همیشہ مختصِ بهتریڹ هاست
ڪوتاه دستي ام راببخشید
ڪہ وسعت توانم
اندڪ است
اماهمیڹ اندڪ راباعشق
پیشڪشتان ميڪنم
هرجای سرزمیڹ من هستید
دعاميڪنم
خداپناهتان باشد
الهی آمین
5 Liked
,  و 3 بقیه خوششان آماده از این
علی
سعدی
به وجود پرمهرت علی جان