22 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
22 آبان, 1396
سایز فایل:
35.92 kb
کیفیت:
445×355
نظرات:
1
بازدید ها:
1
آهستـــه بــــگو
خاطـــــرم نیــــــست
تو از بـارانی
یا که از نسـل نسیــم
هرچه هستی
گذرا نیست هـوایت ، بویت
فقط آهسته بگو
بادلم میمانی....