22 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
22 آبان, 1396
سایز فایل:
161.87 kb
کیفیت:
1068×1280
نظرات:
1
بازدید ها:
1
ڪاش امشـب دردلـم
حـس بهـارے داشتـم
ڪاش بـاچشـمان تـو
امشـب قـرارےداشتـم
ڪاش دستم رابـه
دستت مےسپردم سالها
تـا پنـاهـم مےشـدے
گـرحـال زارے داشت...
2 Liked
 خوششان آماده از این