متین
November 13, 2017 in متین's Timeline Photos
0 views

With

File Size

122.35 Kb

Dimension

901 x 901

Description

پرندگان
به "برکه های آرام "
پناه می برند و انسان ها
به "دل های پاک "
خوش به حال آن های که مایه آرامش
دیگرانند
MINA
لاااایک...بسیار زیبا بود
متین
ممنونم