22 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
22 آبان, 1396
سایز فایل:
24.89 kb
کیفیت:
425×356
نظرات:
2
بازدید ها:
1
ﺩﻭﺳﺘﯽ...!!!
ﻣﺜﻞ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻥ ﺭﻭﯼ
ﺳﯿﻤﺎﻥ خیس میﻣﺎﻧﺪ !
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻤﻮﻧﯽ،
ﺭﻓﺘﻨﺖ ﺳﺨﺖترمیشه......
ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﯼ،،
ﺟﺎﯼ ﭘﺎﯾﺖ ﺑﺮﺍﯼ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﻮﻧﻪ...!
دوستیهاتون ماندگار
5 Liked
,  و 3 بقیه خوششان آماده از این
مهدیسا
پسند