22 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
22 آبان, 1396
سایز فایل:
836.56 kb
کیفیت:
346×615
نظرات:
2
بازدید ها:
1
ﺁﺩﻣــے ﮐﻪ ﺩﻟﺶ ﭘﺎﮎ ﺑﺎﺷﻪ
ﺧﻄﺎ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ
ﺳﺎﺩﮔــــے ﻣﯿﮑﻨﻪ ...!
ﻭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺳﺎﺩﮔــــے
ﭘﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﺧــــﻄﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ ...
4 Liked
,  و 2 بقیه خوششان آماده از این
مهدیسا
پسند