22 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
22 آبان, 1396
سایز فایل:
92.06 kb
کیفیت:
999×999
بازدید ها:
1
زندگی مانند
بازی دومینو است!
هرگز از
افتادن بقیه شاد
نشو، چون‌که
دیر یا زود نوبتِ
خودت
خواهد رسید..
1 Liked
 خوششان آماده از این