نوامبر 13, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 13, 2017
سایز فایل:
18.41 kb
کیفیت:
425×283
بازدید ها:
1
گاهی...
آنقدر دلم هوایت را میکند
که شک میکنم
به اینکه این دل مال من است
یا "تو"...