نوامبر 13, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 13, 2017
سایز فایل:
86.97 kb
کیفیت:
500×333
بازدید ها:
1
حرفهایم را تعبـــیر میکنی
سکوتم را تفسیـــر
فردایم را پیشـــگویی....
به نیودنم مشـــکوکی
در بودنم مــــردد
از هیچ گــــلایه میسازی...
از همه چیز بهــــانه
من کجای این نمایـــــشم؟
4 Liked
,  و 2 بقیه خوششان آماده از این