نوامبر 13, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 13, 2017
سایز فایل:
24.66 kb
کیفیت:
425×255
بازدید ها:
1
اگر روزی رسیدی که من نبودم تمام وصیتم به تو این است :
"خوب بمـــــــــــــان"
از آن خوب هایی که من عاشقش بودم ...