30 فروردین, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
30 فروردین, 1396
سایز فایل:
94.52 kb
کیفیت:
664×500
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
تـــــــــــــــــو را هرچقدر هـم که بــــخواهم، “تــــــــــــــــــمام” نـــــــــــــــــــــمی شوی … هــــــــــمش به آغــــــــــوشت بــــــــــدهکار میمانم ! حضورت”گــــــــــــــــرم” است ؛ سکوتت خالی مــــــــــیکند دلــــــــــــــــم را … آرامش ِ صـــــــــــــــــــــدایت را کــــــــــــــــــــم می آورم ! هر دم هر لحظه “کـــــــــــــــــم” مـــــــی آورم … و اینجا مــــــــــــــــــــن کــــــــــــــم دارمــــــــــت محڪم تریـטּ دلیل وبرهاטּ عشــ♥️ـــق منی تو میخــــــــــــــــــــواهمــــــــــــــــــــت