Let it Snow
30 فروردین, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
30 فروردین, 1396
سایز فایل:
24.06 kb
کیفیت:
254×320
{total} بازدید:
1
گاهی حـجـم ِ دلـتنـگی هایــم آن قـــدر زیــاد مـی شود، کـــه دنیــا بــا تــمام ِ وسـعتش بــرایـَم تـــنگ مـی شود ... ... دلتنــگـم ... دلتنــــگ کسی کــــه گــردش روزگـــارش بــه من که رسیـــد از حــرکـت ایسـتـاد ... دلتـــنگ کــسی کـــه دلــتنگی هایم را نــدید ... دلــــتنگ ِ خــــود َم ... خــــودی که مدتهــــــــاست گم کـــــر د ه ام ...