30 فروردین, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
30 فروردین, 1396
سایز فایل:
60.08 kb
کیفیت:
500×749
{total} بازدید:
1
این متن خیلی زیباااااست به خدا گفتم! چرا مرا از خاک آفریدی؟ چرا از آتش نیستم !؟ تا هرکه قصد داشت بامن بازی کند، او را بسوزانم ! خدا گفت: تو را از خاک آفریدم تا بسازی ! . . . نه بسوزانی ! تو را از خاک، از عنصری برتر ساختم . . . تا با آب گـِل شوی و زندگی ببخشی . . . از خاک آفریدم تا اگر آتشت زنند ! . . . بازهم زندگی کنی و پخته تر شوی . . . باخاک ساختمت تا همراه باد برقصی . . . تا اگر هزار بار تو را بازی دادند، تو برخیزی ! . . . سر برآوری ! . . . در قلبت دانهٔ عشق بکاری ! . . . و رشد دهی و از میوهٔ شیرینش زندگی را دگرگون سازی ! . . . پس به خاک بودنت ببال . . . قدر لحظه لحظه زندگیمونو بدونیم