Let it Snow
30 فروردین, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
30 فروردین, 1396
سایز فایل:
21.98 kb
کیفیت:
500×548
{total} بازدید:
1
دلـــم براے تــو تنــگ شـدھ اسـت ... امــــا نمـے‌دانـم چـھ کـار کنـم ! مثـل پرنـدھ ‌اے لالـم کھ مےخواهـد آواز بخـوانـد و نمے‌توانـد ...