23 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
23 آبان, 1396
سایز فایل:
71.46 kb
کیفیت:
290×290
بازدید ها:
1
زنان و درختان چقدر به هم شبیه‌اند!
هر دو ریشه دارند و برگ و بار می‌دهند.
هر دو بهارهای بسیار دارند
و زمستان‌های بسیارتر.
هر دو به نور محتاج‌اند و هر دو
نفس می‌بخشند و زندگی.
و در کمین هر دویشان تبرهای بسیار است.
برای بریدن‌ها، برای شکستن‌ها،
برای قطع امیدها...
اما هنر زن بودن،
جوانه زدن‌های پی‌درپی است،
حتی وقتی شاخه‌هایت را شکستند،
حتی وقتی ساقه‌هایت را زدند،
حتی وقتی بی‌رحمی تبر، تنت را،
تنه‌ات را از ته برید...
تو اما ریشه‌ات را نگه دار،
دست‌هایت را به آسمان بلند کن
تو دوباره سبز خواهی شد...
1 Liked
 خوششان آماده از این