در این تصویر:
اضافه شد:
23 آبان, 1396
سایز فایل:
121.42 kb
کیفیت:
700×705
بازدید ها:
1
هر گز مشو غافل زخدا که خدا نزدیک است
گرچه این روز هاکوی محبت تاریک است
ولی بدان تو که خدا نزدیک است
با خلق خدامهربانی کن دردی دوا کن
دلی بدست اور که خدانزدیک است
گرفتار غرور مشو هرکه هستی مغرور نشو
گر چه شب سیاهی وتاریک است
بدان که خدا نزدیک است
دیدی که راه مهر ومحبت باریک است
چون موژه چشم به ما خدا نزدیک است