23 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
23 آبان, 1396
سایز فایل:
36.17 kb
کیفیت:
523×367
بازدید ها:
1
هنوز دیوارهای کوچه های کودکی ام بوی مهربانی می دهد ... من کجا گم کرده ام ، آن بوسه های زیر باران را ؟...
1 Liked
 خوششان آماده از این