Let it Snow
31 فروردین, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
31 فروردین, 1396
سایز فایل:
460.7 kb
کیفیت:
500×457
نظرات:
3
{total} بازدید:
1
در دنیاے آنها چیزے به نام جنگ و خشونت وجو ندارد , شاید براے لحظه یے با هم قهر کنند ولیکن با قلب کوچک و مهربان دوباره با هم آشتی مے کنند و همه چیز را به باده ے فراموشے مے سپارند چون دلهاے شان مملو از صفا و صمیمت است و در دلهاے پاکشان به جزدوستے و مهربانی نمے توان احساس کینه توزے و نفرت را پیدا کرد. آنها وقتے با هم باشند خنده و سرورشان همه ے عرش کاینات را گیرا مے شود. دنیاے شان مملو از خنده هاے زندگے بخش است وبا لبخند هایشان عشق و دوستے و زندگے راستین را به ما بزرگان مے فهمانند. کودکی#زیباست#