نوامبر 14, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 14, 2017
سایز فایل:
23.58 kb
کیفیت:
500×375
بازدید ها:
1
آدم هایی هستند که وقتی خوشحالی،کنارت نیستند،
چون حسودند...
وقتی غمگینی در آغوشت نمیگیرند،
چون خوشحالند..
وقتی مشکل داری به ظاهرهمدردند،اما در واقع بی خیال تو هستند..
امـا،وقتی خـودشان مشکل دارند،با تو خیلی مهربانند...
این ها بدبخت ترین انسان های روی زمین هستند...
که هیـچ آرامشی در زندگی ندارند !!
1 Liked
 خوششان آماده از این