نوامبر 14, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 14, 2017
سایز فایل:
116.9 kb
کیفیت:
581×716
بازدید ها:
1
من با تو ام ... ای رفیق ... با تو 
دیـری‌ست که با تــو عهــد بستم 
همگـــام تــو ام،‌ بکش به راهـم 
همپـــای تــو ام ، بگیر دستـــم 
1 Liked
 خوششان آماده از این