24 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
24 آبان, 1396
سایز فایل:
100.01 kb
کیفیت:
1280×1280
بازدید ها:
1
"تو"
چہ میدانی اَز دِلتَنگی...!
"تو"
چہ میدانی اَز اِنتظار...!
بایَد ، "مَڹ" باشی تا ببینی چِطور
ذره ذره وُجودَم آب میشَود...
اَز اِنتظارِ آمدنَت...