24 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
24 آبان, 1396
سایز فایل:
85.27 kb
کیفیت:
979×1176
بازدید ها:
1
صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم؟
تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم؟
دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود
مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم..