23 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
23 آبان, 1396
سایز فایل:
36.62 kb
کیفیت:
500×490
بازدید ها:
1
من .....
این چشم هاے بے تو را
به ڪجاے این شهر بدوزم
ڪه هنوز نرفته باشی...؟!