24 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
24 آبان, 1396
سایز فایل:
21.88 kb
کیفیت:
500×500
نظرات:
2
بازدید ها:
1
ڪاش امشـب دردلـم
حـس بهـارے داشتـم
ڪاش بـاچشـمان تـو
امشـب قـرارےداشتـم
ڪاش دستم رابـه
دستت مےسپردم سالها
تـا پنـاهـم مےشـدے
گـرحـال زارے داشتم
8 Liked
,  و 6 بقیه خوششان آماده از این
REZA
لاااایک