محیــا( ناظر)
November 15, 2017
2 views

With

File Size

36.74 Kb

Dimension

1080 x 1061

Description

اینم از گیر دادن من خخخخخخخخخخخخ
Nafas
چشم قشنگ کی بودم من😁😁😁😁
محیــا( ناظر)
خخخخخخخخخخخ من
Nafas
فودات بشم😘😘😘😘
محیــا( ناظر)
خدا نکنه عزیزم
REZA
چشم انگوررررری
Nafas
👀👀👀👀👀
REZA
اینکه چشم تیله ای شده
Nafas
چشام سگ داره ها
REZA
اینو که مطمئنم
hossein
پیشته باو
Nafas
بشین بینم باوا
REZA
وگرنه پشت ویترین نمیزاشتی
hossein
نشستم خسته شدم .میخوام برم قدم بزنم نفس.میای پیاده روی؟