24 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
24 آبان, 1396
سایز فایل:
35.69 kb
کیفیت:
500×500
بازدید ها:
1
گفتی: میشه پیش تو بخوابم؟!
گفتم: نه دیگه بزرگ شدی باید تو اتاق خودت بخوابی.
گریه کردی و نق نق کنان راهی اتاقت شدی.
امدم پیشت؛ اشک هات رو پاک کردم و گفتم: مرد که گریه نمی کنه، امشب که بخوابی صبح باز هم کنار هم می شینیم سر سفره ی صبحونه و منتظر بابا میشیم تا با نون سنگک داغ از راه برسه...
لبخند محوی زدی و گفتی: فردا زودتر بیدارم کن؛ میخوام با بابا برم نون بگیرم!
پیشونیت رو بوسیدم؛ چشمی گفتم و رفتم.
صبح که شد هر چی صدات کردم تا بگم که نونوایی آوار شده و امروز از نون داغ و تازه خبری نیست بیدار نشدی...
" بی تو دور از ضربه های قلـ❤ ️ـب تو
قلـ💔 ـب من می پوسد آنجا زیر خاک "