31 فروردین, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
31 فروردین, 1396
سایز فایل:
135.86 kb
کیفیت:
1000×724
{total} بازدید:
1
سپاس خدائے راكه اول است بےآنكه پيش ازاو اولے باشد آخر است بےآنكه پس از او آخرے باشد خدائے كه ديده ‏هاے بينندگان از ديدنش فرو مانده و انديشه‏ هاے توصيف كنندگان از وصفش عاجزشده‏ اند