Let it Snow
31 فروردین, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
31 فروردین, 1396
سایز فایل:
10.08 kb
کیفیت:
259×194
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
خدا زن را از پهلوی چپ مرد آفرید نه از سر او تا بر او مسلط گردد نه از پای او تا لگدکوب امیال او گردد بلکه از پهلوی او ، تا برابر او باشد و از زیر بازوی او تا در حمایت او باشد و از نزدیک ترین نقطه به قلب او تا مورد عشق او باشد.