24 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
24 آبان, 1396
سایز فایل:
54.12 kb
کیفیت:
750×562
بازدید ها:
1
ڪاش همـہ ے زنها
مردے را داشتند ڪـہ عاشقشان بود..
مردے ڪـہ حر؋ـهایشان را مے ؋ـهمید..
ظراـ؋ـتشان را بـہ جان مے خرید..
و روزانـہ چند وعده.. از زیبایے و خاص بودنشان تعریـ؋ میڪرد...
و ڪاش مردها؛
زنے را ڪنارشان داشتند ڪـہ عاشقش بودند..
ڪـہ بـہ آنها تڪیـہ مے ڪرد.. و قبولشان مے داشت..
آن وقت جهانمان پر مے شد از زنانے ڪـہ
پیر نمے شدند ،
مردانے ڪـہ سیگار نمے ڪشیدند
و ڪودڪانے ڪـہ انسانهاے سالمے مے شدند....!